Bilge Şenyüz


Bilge Şenyüz halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde; doktora ve yüksek lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı'nda tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları programında ikinci yüksek lisans eğitimini 2017 yılında bitirdi. 15 Mart 2017 - 15 Mart 2018 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Üniversitesi/Amherst'te doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. 2010 yılında Slovenya/Ljubljana Üniversitesi'nde ECREA tarafından düzenlenen doktora yaz okuluna katıldı. 2005-2010 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde İletişim Daire Başkanlığı'nda "Basın ve Tanıtım Uzmanı" unvanıyla görev yaptı. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi; 2012-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi; 2018-2022 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doçent doktor olarak çalıştı. Zihin haritalama ve gazeteciler için programlama dili konularında çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ücretsiz atölyeler düzenlemektedir. Akademik ilgi alanları yeni medya, araştırma yöntemleri, internet gazeteciliği, robot gazetecilik, veri görselleştirme ve yeni medya etiği.

Not: Evliliğimin ardından yasal olarak Bilge Narin olan ad-soyadımın Bilge Şenyüz olarak değiştiğini duyurmaktan mutluluk duyarım. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına 2021 yılı Ekim ayından itibaren yeni soyadımın ve imzamın sadece Bilge Şenyüz olduğunu belirtmek isterim. Kişisel e-posta adresim ve telefon numaram aynı kalacaktır. Saygılarımla...

Yayınlar:

(evlilik öncesi yayınlarda "Bilge Narin")

Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler:

 • TUFAN, Fırat & ŞENYÜZ, Bilge (2023)."Queer Podcasting as a Medium of Visibility in Türkiye’s Media Ecosystem: A Content Analysis on Episodes", International Journal of Communication, 17, pp.5736-5759, (SSCI) https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/20951/4321
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

  • NARİN, Bilge (2019). "The Turkish People’s Perception of 'Black' on Turkish Twittersphere", in Pop Culture Matters: Proceedings of the 39th Conference of the Northeast Popular Culture Association 2017, October 27-28, 2017, University of Massachusetts Amherst, edited by Martin F. Norden and Robert E. Weir, Chapter Twenty, Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 205-216.
  • NARİN, Bilge (2018). "Less is More or Less is Biased: Glance Journalism", Proceedings of the 16th International Symposium Communication in the Millennium, pp.92-99, April 25-28, 2018, ISBN: 978-605-83703-5-7
  • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2016). "Tweeting for Jihad: ISIS Supporters on Twitter" 5th International Conference on Conflict, Terrorism, and Society Non-State Actors in Conflicts: Conspiracies, Myths, and Practices (Kadir Has University, Istanbul), April 12th – 13th 2016.
  • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2014). "Oppinion Production by UGC: An Analysis of Reader’s Reviews About Online News Related to Al-Qaeda", The 3rd International Conference on Conflict, Terrorism and Society – “New Media Politics: Conflict, Activism and Security, April 15 - 16, 2014, Kadir Has Üniversitesi.
  • SUSAR ÖZDIL, Filiz ve NARİN, Bilge (2011). "Sosyal Paylaşımın Tecimselleştirilmesi Bağlamında İnternet Reklamcılığı: Ekşi Sözlük Örneği", 13th International Cultural Studies Symposium, May 4-6, 2011, Ege University, Proceedings of the Thirteenth International Cultural Studies Symposium : Change and Challenge, Ege University Press, İzmir, Nisan 2012, s. 229-238. ISBN : 978-975-483-947-0
  • NARİN, Bilge (2010). "Visuality and New Media: The Transformation of The ‘Seen’ / ‘Seer’ and The Stability of Visual Content" (Abstract). ECREA Summer School Proceedings (SUSO book 2010), August 2010, pp.321-322., ISSN: 1736-4744, ISBN: 978-9949-19-553-4
  • NARİN, Bilge (2010). "Köşe Yazılarında Yer Verilen Fıkralarda Kadının Temsili", 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme, IMWC Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009) Bildiri Kitabı, Cilt :3, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir, Nisan 2010, syf. 322-332.
  • NARİN, Bilge (2010). "A Framing Analysis: How Did Three Turkish Newspapers Frame News About Global Terrorism", Societies Under Siege: Media, Government, Politics and Citizens' Freedoms in an Age of Terrorism, International Conference on Conflict, Terrorism and Society, Kadir Has Üniversitesi, 28-30 April 2009, Conference Proceedings, 2010, pp.24-29.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  • "Communication Graduates’ Employment Issues on Social Media in Turkey: Complaints and Suggestions", The International Association for Media and Communication Research (IAMCR), 13- 17 July 2011, İstanbul.

  Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

  • NARİN, Bilge ve ÜNAL, Sevda (2020). "The Working Practices of the Glocal Foreign Turkish Media Institutions in the Context of Their Advantages and Disadvantages" in Journalism in Turkey Practices, Challenges, Opportunities, ed. Devrim İnce ve Yurdagül Bezirgan Arar, Peter Lang, Berlin. pp.63-83.
  • NARİN, Bilge (2018). "Teaching High Tech Storytelling: Reorganizing Journalism Education For Programmer Journalists and Data Journalists" in Nuevos Escenarious De La Comunicacion: Retos Y Convergencias, ed. Marco Lopez Parades, Chapter 7, Centro de Publicaciones PUCE,169-201.
  • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2018). "Tweeting for Jihad: Turkish Isis Supporters on Twitter" Chapter 11, (İçinde) Non-State Actors in Conflicts: Conspiraces, Myths, and Practices,ed. by Banu Baybars-Hawks, s.172-185, UK., Cambridge Scholars Publishing.
  • http://www.cambridgescholars.com/non-state-actors-in-conflicts
  • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2015). "Opinion Production by UGC: An Analysis of Readers' Reviews about Online News related to Al-Qaeda" Chapter 12, (İçinde) New Media Politics- Rethinking Activism and National Security in Cyberspace,ed. by Banu Baybars-Hawks, s.186-197, UK., Cambridge Scholars Publishing.
  • https://www.amazon.com/New-Media-Politics-Rethinking-Cyberspace/dp/1443877107
  • NARİN, Bilge (2011). "A Framing Analysis: How Three Prominent Turkish Newspapers Addressed Terrorism", If It Was Not For Terrorism: Crisis, Compromise, and Elite Discourse in the Age of “War on Terror”, ed. by Banu Baybars-Hawks and Lemi Baruh, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2011, pp.78-86., ISBN (10): 1-4438-3162-X; ISBN (13): 978-1-4438-3162-8
  • https://www.amazon.com/Was-Not-Terrorism-Compromise-Discourse/dp/144383162X

  Ulusal Dergilerdeki Yayınlar:

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

  • NARİN, Bilge ve ÜNAL, Sevda (2017). “Gazetecilik Etiği Bağlamında Hollywood Ünlülerinin Fotoğraflarının Sızdırılması Olayının Türkiye’deki Çevrimiçi Gazetelere Yansıması”, Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı, 9-10 Mart 2017, Editörler: İdil Sayımer, Perrin Öğün Emre, Tuğrul Çomu, Ankara, ISBN: 978-605-62169-6-1, Alternatif Bilişim Derneği, İstanbul, ss. 189-207 https://yenimedya.org.tr/
  • NARİN, Bilge (2015). “Mobil Telefonlar ve Gazetecilik: Mobil Haber Üretimi ve Habere Mobilden Erişim”, XX. Türkiye'de İnternet Konferansı, 1-3 Aralık 2015, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, https://www.academia.edu/30763695/Mobil_Telefonlar_ve_Gazetecilik_Mobil_Haber_%C3%9Cretimi_ve_Habere_Mobilden_Eri%C5%9Fim
  • NARİN, Bilge (2015).“İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi”, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Kasım 2015, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi
  • NARİN, Bilge (2011). “Suça Karışmış Çocuklara Yönelik Temsil Çalışması : Taş Atan Çocuklar’a Taş Atan Medya”, I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Yetişkin Bildirileri Kitabı, Cilt 2, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, syf. 435-445, ISBN : 978-975-552-087-2,
   https://www.researchgate.net/publication/321980272_Suca_Karismis_Cocuklara_Yonelik_Temsil_Calismasi_Tas_Atan_Cocuklara_Tas_Atan_Medya

  Seminerler:

  • NARİN, Bilge (2018). "Medyada Siber Zorbalık Farkındalığı", Zorbalığın Bilinmeyen Yönü: Siber Zorbalık Sempozyumu, Bursa Uludağ Üniversitesi, 24 Ekim 2018.
  • NARİN, Bilge (2018). "Bak-Geç Gazeteciliği: Azı Karar Çoğu Zarar", 5. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Kültür, 4. Oturum: Dijital Gazetecilik, 26-27 Nisan 2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
  • NARİN, Bilge (2018). "Açılış Konuşması: Cyborg Gazetecilik: Haber Odaları ve Doğrulama Sitelerinde Otomasyon", Konferans: Gazetecilikte Yeni Eğilim ve Perspektifler, 19 Nisan 2018, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, KKTC.
  • NARİN, Bilge (2018). TALK: “Reading Digital News: The Usage, Habits and Learning Practices from Hypertext’” by Dr. Bilge Narin (Gazi University, Turkey), visiting scholar at the UMASS Department of Communication 2017-2018. March 5th 2018 Monday @ 12:30 p.m., COMM HUB, COMM RaIL Committee
  • NARİN, Bilge (2016). "Robot Gazetecilik Nedir?", TEKİL'12-Galatasaray Üniversitesi 12. Teknoloji ve İletişim Günleri: Yapay Zeka, 21 Aralık 2016, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi https://www.youtube.com/watch?v=6unO-u1tgxc&app=desktop
  • NARİN, Bilge (2016). "Robot Gazetecilik", Yeni Medya Dolayımlı Değişen Dönüşen Habercilik ve Gazetecilik Pratiği, 01 Aralık 2016, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi https://www.youtube.com/watch?v=GZlQ6eQfVR0&t=763s&index=2&list=PLJP18Sh1Ki6_3wW4-Y9EZGejejQGS0yMg

  Ulusal Kitap

  • ŞENYÜZ, Bilge ve TUFAN, Fırat (ed.) (2022). Mobil İletişim, Siyasal Kitabevi, Ankara, ISBN : 978-625-7424-68-4
  • NARİN, Bilge (2017). Gazetecilik 2.0: İnternet Gazeteciliğinde Hipermetinsellik, Gece Kitaplığı, Ankara, ISBN : 9786052881453

  Ulusal Kitap Bölümü:

  • ŞENYÜZ,Bilge (2023). "Algoritma Okuryazarlığı", Yapay Zekâ ve İletişim, editörler: Necmi Emel Dilmen, Çiğdem Aytekin, Kriter, İstanbul, ss. 175-205.
  • ŞENYÜZ,Bilge (2023). "TV Series Industry and Digital Transformation in Türkiye: Digitalization of Production, Distribution, Content, and Viewing Practices", Turkish Series in the Process Of Cultural Change And Industrialization 2010 - 2020, Editors: İbrahim Sarıtaş & Aydan Özsoy, İstanbul Chamber of Commerce, Publication Number: 2023 - 19, İstanbul, ss.41-53
  • NARİN, Bilge (2020). "Bak-Geç Gazeteciliği: Akıllı Saatler ve Gazetecilik Pratikleri Üzerine Bir Araştırma", Yeni Gazetecilik: Mecralar, Deneyimler, Olanaklar, derleyenler: Özlem Erkmen, Bora Ataman, Barış Çoban, Kafka, İstanbul, ss. 156-176.
  • NARİN, Bilge (2019). "Kendi Yararını Arayan Kamu: Yeni Medya Ekseninde Kamu Yararının Yeniden Tebarüz Edişi", Kamusuz Yararlar Ülkesi: Sağ Popülist Siyaset Çağında Medya ve Kamu Yararı İlkesi, editör: Hüseyin Köse, Ütopya Yayınevi, Ankara, ss.277-302.
  • NARİN, Bilge (2013). "Sosyal Medya ve Gazetecilik Etiği: 'Yemeğimi Yedim, Konsere Gidiyorum'", (içinde bölüm) Medya Eleştirileri: 2013, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-1: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler,​ der /ed. Can Bilgili, Gülüm Şener Ulagay, Mayıs 2013, Birinci Baskı, İstanbul, Reklam Yaratıcıları Derneği, ISBN : 978-605-60892-1-3, syf.85-100.
  • NARİN, Bilge (2019). "Ünlülerin Fotoğraflarının Sızdırılmasındaki Etik Sorunlar: Türkiye Medyası Örneği", İletişim Hakkı ve Yeni Medya: Tehditler ve Olanaklar, der. Tezcan Durna, Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan, um:ag, Ankara, Nisan 2019, ss.119-137.
  • NARİN, Bilge (2012). "Modernleşme ve İletişim Teknolojileri: Ortak Payda", 2012, İletişim Kuramları, der./ed. Çiler Dursun, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, syf. 1-15, ISBN : 978-975-442-268-9.

  Projeler:

  • MEDYAK: Ortaokulda Eğitim Gören Çocukların Geleneksel ve Yeni Medya İle Olan İlişkileri ve İlişkilerinin Doğasının Karşılaştırılması, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Tuğba ASRAK HASDEMİR Proje Danışmanı: Doç. Dr. Ruhdan UZUN Araştırmacılar: Arş. Gör. Bilge NARİN Arş. Gör. Hülya ERASLAN Arş. Gör. Özgül GÜLER Arş. Gör. Zaliha İnci KARABACAK (2013) TRT, 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi 2, 16-17-18 Nisan 2013, İzmir

  Çeviri:

  • "Büyük Veri Çağında Gazetecilik: Vakalar, Kavramlar ve Eleştiriler", Seth C. Lewis, içinde: Yeni Medya Geleceğin Gazeteciliği, ed.: Himmet Hülür ve Cem Yaşın, çeviri ed.: Bahar Ayaz, Bilge Narin ve Şeyda koçak Kurt, Ütopya, Ankara, Ekim 2017, ss. 141-154.
  • "Hipermetin Gezinmelerin Tutumların Yöndeşmesi Üzerinde Çapraz-Kesme Etileri", Yun Jung Choi ve Jong Hyuk Lee, içinde: Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi, ed.: Himmet Hülür ve Cem Yaşın, çeviri ed.: Himmet Hülür ve Bahar Ayaz, Ütopya, Ankara, 2016, ss. 464-488.

  Diğer Yayınlar

  Makaleler:

  • “Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Dijital Gazetecilik”, İktisat ve Toplum, Nisan 2021, Yıl:11, Sayı:126, 67-72.
  • “İnternet Yeniden Biçimleniyor : Kenanetler ve Kaygılar”, Tübitak/ Bilim ve Teknik, Yıl:44, Sayı : 525, Ağustos 2011, syf. 70-72.
  • “Terör ve Kitle İletişim Araçları İlişkisi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Sayı:401, Temmuz 2009, Yıl:128, syf.78-85.
  • “Liseli Gençler ve Müzik Yarışma Programları”, Eğitim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yıl:5, Sayı:57, Kasım 2004, syf. 224-230.
  • “Pop Star Yarışmaları ve Kültürel Dejenerasyon”, Türk Harb-İş Sendikası Dergisi, Sayı:208, Haziran 2004.

  Edebi Yayınlar (Öyküler):

  • “Annemin Elleri”, Varlık Edebiyat ve Kültür Dergisi, 2007/02-1193, Şubat, 2007, syf. 95-96.
  • “Öykü Mezarlığı”, Patika Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, sayı:54, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006.
  • “Canavar Düdüğü”, Türk Dili Dergisi, Sayı:644, Ağustos 2005, syf.168-169.

  Gazete Yazıları:

  • "Arka odanın sarışın güzel kadınlarına...", Radikal 2, 29.07.2012.
  • Radikal İki
  • "Şaka yaptım gazeteciliği", Radikal Yeni Söz, 21.06.2013.
  • Radikal İki

  Gezi Yazısı:

  • “Her Yol Ona Çıkıyor! Roma”, OnAIR Dergisi, No:84, Haziran 2011, syf. 160-170.
  • “Batıya Açılan Görkemli Kapı: Edirne”, OnAIR Dergisi, No:88, Ekim 2011, syf. 102-112.
  • “Medeniyetlerin Tüm Renkleri Burada: Hatay Arkeoloji Müzesi”, OnAIR Dergisi, No:89, Kasım 2011, syf. 104-112.

  Görüş:

  • "Gazetecilik Eğitiminde Yeni Eğilimler: Girişimci Cyborg Gazetecilik", Newslab Turkey, 22 Aralık 2018
  • “'Sandığı terk etme' hashtagleri yerini “Benim için oy kullanır mısın?” mesajlarına bırakıyor", Sosyal Kafa, 28 Kasım 2018
  • "Evrensel tasarım ilkeleri ve gazetecilik: Haberimi herkes okuyabiliyor mu?", Newslab Turkey, 28 Eylül 2018
  • "Tık Tuzağı Başlıklarla Mücadele Mümkün", Digital Age, Temmuz 2018, syf. 95
  • "Robot Gazeteciliğin Hem Olumlu Hem Olumsuz Boyutları Var", Digital Age, Ağustos 2016, syf. 79
  • “Sosyal Medyanın Alameti Farikası: Twitter”, Nevsada (İstanbul Arel Üniversitesi yayını), Mart-Nisan 2012, sayı:2, syf.10.
  • “Cinsiyetçi Medyada Kadın Olmak”, Nevsada (İstanbul Arel Üniversitesi yayını), Ocak-Şubat 2012, sayı:1, syf.36-37.

  İdari Görevler:

  • Yeni Medya Hakemli, Akademik, e-Dergi, Editör ( Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) (2016/1).
  • Nevsada dergisi (İstanbul Arel Üniversitesi) Yayın Danışmanı (2012).

  Ödüller/Burslar

  • Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, 2003 yılı fakülte birincisi
  • Tübitak - 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 15 Mart 2017 - 15 Mart2018, University of Massachusetts / USA

  Sertifikalar / Katılım Belgeleri:

  • "Linux Yaz Kampı 2016", Web Önyüz (Front-End) Programlama Kursu, Düzenleyenler: LKD, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İnetd, 5-20 Ağustos 2016.
  • TÜBİTAK BİDEB 2237 İletişim Bilimleri Alanında Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, 28-30 Nisan 2016, Ankara
  • "Zihinler Fora: Zihin Haritalama Tekniği İle Öğrenmeyi Öğrenme", 29 Ağustos 2015, Düzenleyen: ODTÜSEM, Eğitmen: Akın Kağan Akçalı.
  • "Veri Gazeteciliği Atölyesi" katılım belgesi, 2-3 Haziran 2015, Düzenleyen: Gazeteciler Cemiyeti, Atılım Üniversitesi ve Dağ Medya (Pınar Dağ
  • "Veri Gazeteciliği Atölyesi" katılım belgesi, 20 Mart 2015, Düzenleyen: Dağ Medya (Pınar Dağ), Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
  • Statement of Accomplishment, “The Language of Hollywood: Storytelling, Sound, and Color”, Professor Scott Higgins, Wesleyan University, Coursera, March 25, 2013.
  • 25-26 Aralık 2009 tarihleri arasında, Politik Psikoloji Derneği tarafından düzenlenen “Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri: Disiplinlerarası Yaklaşım” eğitim programına katılım belgesi.
  • 15 Mart 2003- 31 Mayıs 2003 tarihleri arasında Jean Monnet Projesi kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonu İşbirliği ile yürütülen Avrupa Birliği Sertifikalı Eğitim Programı’na katılım belgesi,
  • 13-16 Eylül 2002 tarihleri arasında İstanbul’da ve 26 Mayıs-1 Haziran 2003 tarihleri arasında Selanik’te European Centre for Common Ground’un düzenlediği “Reporting for Peace” (Barış Gazeteciliği) workshoplarına katılım belgesi,
  • 2001-2002 Öğretim Yılı Güz Dönemi ve 2002-2003 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne ait “Yüksek Onur Belgeleri” (Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi)

  Verilen Eğitimler:

  • "Sosyal Medya Kullanımı Uygulamalı Eğitimi", T.C. Adana Valiliği / Haber ve Basın Bülteni Yazma, Etkili Fotoğraf ve Kamera Çekim Teknikleri ve Sosyal Medya Haberciliği Uygulamalı Eğitimi, 16 Kasım 2018.
  • "Zihin Haritalama ile Akademik Çalışma", (Atölye yürütücüsü), Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi, 09 Kasım 2018.
  • “Gazeteciler için Kod Yazımı I-II”, (Araştırmacı/Eğitmen - Orkut Murat YILMAZ ile birlikte), Veri Kampı ve I. Ulusal Açık Veri Konferansı, Antalya, 22-25 Eylül 2016.
  • “Gazeteciler için Zihin Haritalama”, (Araştırmacı/Eğitmen), Veri Kampı ve I. Ulusal Açık Veri Konferansı, Antalya, 22-25 Eylül 2016.
  • "Zihin Haritalama ile Akademik Çalışma", (Atölye yürütücüsü), Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yeni Medya Bölümü, 13 Ocak 2017.
  • "Zihin Haritalama ile Akademik Çalışma", (Atölye yürütücüsü), TOBB ETÜ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 02 Kasım 2016.
  • ​"Zihin Haritalama ile Akademik Çalışma", (Atölye yürütücüsü), Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, 08 Haziran 2016.
  • ​"Zihin Haritalama ile Akademik Çalışma", (Atölye yürütücüsü), Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, 02 Haziran 2016.
  • ​"Zihin Haritalama ile Akademik Çalışma", (Atölye yürütücüsü), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 26 Mayıs 2016.
  • ​"Zihin Haritalama ile Akademik Çalışma", (Atölye yürütücüsü), Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 26 Mayıs 2016.
  • "Kurumsal İletişim ve Yeni İletişim Teknolojileri", Uzay ve Hava Gücü Forumu 2016, Harp Akademileri Komutanlığı, Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi, 24 Şubat 2016.
  • "Takım Çalışması", Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, 8 Ocak 2016.
  • Terör ve Medya (ders sunumu). KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifika Programı, 16 Şubat 2015, saat: 13.30-15.00
  • "Takım Çalışması", 112 Acil Çağrı Merkezinde Görev Alacak Çağrı Karşılayıcı Personelin Mesleki Eğitimi, 19-24 Kasım 2015, Antalya

  Canlı Yayın:

  Radyo Programları: